Các sản phẩm của thợ mộc, va cả của kiến true sư phải được đưa ra đánh giá công khai về phương diện thẩm mỹ. Sản phẩm của thợ nghiệp dư thường chỉ tạo âín tượng mơ hồ, đơn điệu. Nhưng để đánh giá những sản phẩm này cung cẩn phải là người có “thẩm quyên, có chuyên môn. Về cơ bản, chúng củng là những tác phẩm kiên trúc, theo đúng cac quy tắc thẩm mỹ về hình thưc, nội dung cũng như chức năng và sự hữu dụng, và đôi khi cả về tính thẩm mỹ trang trí.

Sự cân xứng kích thước bề mặt, cách bo trí nhịp nhàng thông qua các đường phân chia, bo cục hài hòa, căng chắc, độ căng giữa các cạnh cứng và mem, giữa mặt phẳng rộng và hẹp, hiệu ưng anh sáng, màu sắc, câu trúc gỗ và đọ bóng bề mặt cũng như ảnh hưởng qua lại giữa tính năng, hình thức và sự kiến tạo chính là những tiếu chí đe đánh giá một vật thể.

Có nên du học Nhật Bản nên hay không ? Cùng trả lời câu hỏi tại link sau : https://kienthuc.tv/du-hoc-nhat-ban-nen-hay-khong/

Thiết kế đô’ gỗ trang trí nội thất là một bô’ cục ba chiều, nhưng khi thể hiện trên bản vẽ chỉ có hai chiều. Bản thân một hình ảnh phôi cành – bản vẽ, hình ảnh hay giao diện trên võng mạc mắt – chi đơn thuần mặt phăng hai chiêu. Sự hihh dung sang không gian ba chiêu phụ thuộc vạo việc nhận biết các mặt phang giới hạn trông thây được và sự kê’t hợp của nó, nhất là phụ thuộc vào việc suy xét sự hội tụ của các đường song song. Vì vậy, mặt phang là yêu tô’ quán trọng trong kiến trúc và trong việc đánh giá mức độ biểu cảm cũng như sự hài hòa cân xứng của kích thước.

  Thẩm mỹ là gì? Cái đẹp là gì?

Thật ra là các hình phụ thuộc vào tư thê’ thẳng đứng của người so với mặt đâ’t và vị trí năm ngang của mắt. Phương thẳng đứng haỵ phương ngang được tính theo phương cua mặt đất Sự mở rọng theo phương thẳng đứng và phương ngang vuông góc với nhau tạo nên hình chư nhật, hay dạng đặc biệt của hình chữ nhạt là hình vuông.

Với mặt phang hình chữ nhật, ta xac định được sức căng. Hình chữ nhật đứng, có xu hướng vươn lên thèo phương dọc, hình chữ nhật nằm, co xu hướng vươn ra theo phương ngang. Hình vuông thì mở rộng đều. Hình vuông tạo cảm giác yên tâm, vững chãi. Sức căng chiều ngang và chiều dọc ở hình vuông là bằng nhau (Hình 10). Sức căng hình chữ nhật có thể biên cách hay thay đổi qua cách bô’ trí, phân chia cung như qua sự kết hợp với hình chữ nhật khác. Cho nên sức căng theo chiểu ngang của hình chữ nhật nằm ngang sẽ bị hạn chế bởi các cạnh thắng đứng. Các hình chữ nhật khác với sức căng khác nhau có thể mang lại cam giác yên tâm và đổng bộ về diện tích chung khi co sự kê’t hợp tốt.

Sự cân xứng cả hai kích thước của hình chữ nhật mang tính quyết định đối với tac động tham mỹ của bể mặt. Khởi đầu tư hình vuông, sức biểu cám của bể mặt phụ thuộc vào mức độ mơ rộng hay thu hẹp kích thước. Các đường chéo trong bề mặt thê’ hiện giá trị cân xứng của cặp hình chữ nhật thông qua góc xiên của chúng. Thời kỳ Phục hưng người ta đã tranh cãi râ’t gay gat về vấn để cân xứng. Mười một hình chữ nhật cân đôi xuâ’t phát từ thời kỳ nàỵ, hát triển từ diện tích cơ sở, ình vuông. Ngày nay, đường cheo và nưa đương cheo trở thành các yếu to’ trong xây dựng. Hai canh cúa mười một hmh chữ nhật cân đô’i có tỷ lộ 1:0,685; 1:0,813;      1:0,869;       1:1,118;

  Cách phân chia và bố cục của các thành phần bên trong bề mặt thiết kế

1:1,207;   1:1,376;   1:1,414; chính xác nhâ’t. Khi nhân sát từ bên trong như nội chiều rộng với 1,618 ta có thất. Tất cả những vật này, được chiêu dài, chiều dài dù được quan sat từ bến chia cho 1,618 ta thu được ngoài hay bên trong cũng kê’t quả của chiều rộng [M = giơi hạn bởi bể mặt diẹn tích. l,61ổ*m].

Môi bề mặt đều có một sự biểu cảm riêng thông qua Sự hài hòa của Tỷ lệ vàng tính cân xứng cua kích thước 1:1,5; 1:1,618; 1:1,732; 1:2 cạnh dài: cạnh ngắn. Hình chữ nhật với tỷ lẹ các cạnh 1:1,414 dùng làm kích thước cùa giây tieu chuẩn (DIN- íorrrìất). Hình chữ nhật với các cạnh có tỷ lệ 1:1,618 chính là Tỷ lệ vàng. (Hình 12). Tỷ lệ vàng cũng la tỷ lệ được dùng trong phân chiá khoảng cách ngày naỵ, chúng mang lại cảm giác hai hòa và điêu này đa được minh chứng qua các nét thẩm mỹ trong tự nhiên.