Từ xưa đến nay đã có râ’t nhiều nhà thẩn học nổi tiêng suy nghĩ tìm câu trả lời cho câu hoi “Thẩm mỹ là gì? Cái đẹp là gì?”.

Thẩm mỹ là một khái niệm triết lý về cái đẹp, là học thuyết từ các nhận thức tư duy. Theo Platon, cái đẹp “xuâ’t phát từ ý tướng”, là những ý tưởng hay ve cái đẹp trùng nhau chư không hải là những ý tưởng mơ ổ. Aristoteles coi tính minh bạch và rõ ràng là tiêu chuẩn cho cái đẹp.

Leone Battiste Albertis (1500 sau Công nguyên) cho rằng: “Cái đẹp la sự hài hòa lân nhau của tâ’t cả các phương diện một cách đầy đu, ngươi ta không thể thêm vào, lấy đi, thay đối hay tác động gì cả”.

Kant đã từng nói: “Có thể không hể có một tiêu chụẩn hay khái niệm nào để khẳng định rằng cái đẹp là gì. “Đẹp” đơn thuần là mọt đánh giá khách quan. Đẹp là khi người ta cảm thâ’v thích một cai gì đó mà không có lý do cụ the’ nào”

Chắc chắn là không có một chi dẫn chung hay một công thức toán học nào đế đánh giá một vật là đẹp hay không đẹp. Thậm chí nếu có mọt chí dẫn chung hay công thưc nhàm chán để xac định cái đẹp, thì nó sẽ là chướng ngại
đối với tư duy sáng tạo tìm tòi cái đẹp.

 

Dù vậy người ta vẫn có thể phát triển ý thức nhận biết cái đẹp. Thầy và thự trong ngành thủ công và  trúc rat nhiệt tình khi hướng mọi người đêh sự hiểu biết về cái đẹp trong từng yếu tô’, từng chi tiết. Chúng tôi cũng muốn làm điều đó thông qua tài liệu hướng dẫn này. Tài liệu này sẽ giúp bạn đánh giá thê’ nào là “đẹp hay khổng đẹp” một cách khách quan. Đieu nàỵ còn tùy thuộc vào nhiều yếu tô’, liệu đánh giá đó có thể châ’p nhận được hay không, được phát triển trong hoàn cảnh nào, nó có gây an tượng hay ảnh hưởng mạnh mẽ hay không.

  Yếu tố mang tính quyết định ảnh hưởng đến không gian

Và khi Kant nói: “Đẹp là khi người ta cảm thấy thích một cai gì đó mà không có lý do cụ thể nào”, thì cai đẹp là vĩnh cửu. Một vật không dị thường hay không phải la đổ trang Stic bắt mắt vẫn có thể có cau trúc hài hòa khiên người ta yêu thích. Cuộc đâu tranh tư tưởng quanh câu hỏi “Cái đẹp là gì” luôn tiếp diễn và đến nay vẫn chưa kết thúc. Có nhiều câu nói như: “Tất cả những gì hữu dụng đều đẹp”, hay “Cái đẹp là tính năng hữu dụng”. Có râ’t ít ý kiến phản đôĩ các câu nói này. Các ý kiến phản đổi cho rằng: “Thuyết chức năng và xu hướng tạo dựng chỉ đơn thuần thuộc về lĩnh vực trí năng. Sự tán dương phiến diện đối vói các thie’t lập mang tính lý trí để thỏa mãn nhu cầu sẽ làm sai lệch các giá trị tinh thần”.

Khác với các công việc nghệ thuật, như điêu khắc và hội họa, các sản phẩm mộc không chỉ phục vụ cho mục đích nghệ thuật, mà còn thúc đẩy phát triển sức sáng tạo đa dạng, được khẳng định thông qua các tính năng hữu dụng của sản phẩm. Các tác phẩm đổ gỗ còn được đo mức độ thẩm mỹ để có thể truyền tải một cách đầy đú các ý nghĩa và cảm giác.

Vì vậy, cảm giác, cảm nhận bằng tâm hồn đóng vai trò quan trọng trong việc trang trí sản phẩm của thợ mộc.

  Sự cân xứng của bề mặt phần thân vật thể

Sự tương phản giữa ý nghĩa và cảm giác-trí năng và tâm hổn đã được thuyết lý từ xa xưa.

Người ta cho rằng”Tâm hổn phản ánh sự sông”, hay ngày nav người ta còn nói:”Công nghệ là biểu tượng chiến thắng trong đời sông và tâm hổn”.

Công nghệ giúp cho việc thiêí kê’trở nên dễ dàng. Nó là công cụ để làm nên các tác phẩm. Thiết kê’ giúp sản phẩm trở nên đẹp, tham mỹ, trang nhã mà vẫn mang đầy đủ chức năng hữu dụng.