Sự cân xứng của bề mặt phần thân vật thệ, ví dụ n hu mặt bàn, đặc biệt lằ các mặt chính diện, cẩn được thiết kê’ theo nguyên tắc hài hòa. Các mặt ben của vật thê chủ yếu được thể hiện sơ lược theo chiểu sâu. Chiều sâu của đổ nội that đuợc xác định dựa theo không gian tiện ích. Ta cần phân biệt giữa phẩn thân đơn giản, phần thân phức tạp, phẩn thân lặp lại, và phần thân dạng tự do trong trường hợp đặc biệt.

Đã phát hiện ra chủng vi khuẩn có thể tiêu hủy nhựa vô cùng hiệu quả tại đây

Các đường nét khác thể hiện bề mặt diện tích, đặc biệt là nàng như nắp, cửa, và mặt ngoài ngăn kéo. Phẩn thân có thé đứng dọc hay nằm ngang, được đặt trên sàn hay được treo trển tường.

Phán thản tông hợp bao gõm nhiếu chi tiet riêng biệt như thân và bệ, hav bao gổm chân đẻ. thân, tâm lót, va bệ hoặc nhiẽu chi tiết nhỏ trên phẩn thân, đưọc xếp thành nặng ngang hãy hàng dọc. Đôĩ với các phán thân lạp lại, bao gõm nhíẽu chi tiết giông nhau trôi phẩn thân được ghép lại với nhau, hoặc nhiều cạnh, hay nhiều mặt ghép lại. Mô hình phần thân chổng lắp, trông giống như một vật được i xuyên qua mọt hoạc nhiều vật thể khác. Vạt chủ phải tĩnh và cân bằng.

Phần thân đạng tự do râ’t khó thiết kê’, đẻ sản xuất cẩn phải có tay nghề vững chắc và con mắt nghệ thuật. Cần tránh sử dụng các đường vẽ đơn điệu. Thông thường đồ nội thất được làm vậy cần phải lưu ý đến khả năng hoàn thành sản phẩm tại nơi sản xuất.

  Tầm quan trọng của thiết kế